Březen 2016

Další celoročně zateplený mobilheim ve srubovém provedení z naší dílny

8. března 2016 v 18:49
Další celoročně zateplený mobilheim ve srubovém provedení z naší dílny, který je připravený na cestu ke svým majitelům. Více informací o našich celoročních mobilních domech naleznete na www.mobilnidum.eu/mobilni-domy-celorocni
www.mobilnidum.eu